Audyty Twojego procesu byś zyskał - Inżynieria Procesów Gospodarczych
  • www.wp.pl/

AUDYT

Zastanawiasz się jak działa Twoja Firma i - co najważniejsze - czy optymalnie?

A może:

- masz trudności z terminową realizacją zleceń,

- sądzisz, że brakuje w firmie rąk do pracy,

- nierozwiązane problemy piętrzą się,

- inwestujesz a zamierzonego efektu nie widać,

- spędzasz zbyt wiele czasu nad pracą lub zleceniem?

Nasz audyt wyjaśni aktualną sytuację, abyś odtąd mogł działać na podstawie faktów.

  audyt procesu

 

Firma to układ naczyń połączonych, stąd, gdy w jednym z obszarów przedsiębiorstwa powstają zakłócenia w funkcjonowaniu, bądź też zidentyfikowane zostają czynności nie dodające wartości (strata) oznacza to, że należy przyjrzeć się całości procesu. Problem powstały w jednym obszarze Firmy może "promieniować" na pozostałe. W następstwie tego powstaje spirala zbędnych kosztów jakimi są np. zwiększony nakład czasu na wykonanie pracy,  dodatkowe czynności, reklamacjie, zwiększone zużycie surowców, narzędzi, spadek motywacji pracowników. 

Audyt prowadzony jest właśnie pod kątem eliminacji wspomnianych strat i redukcji wąskich gardeł. Usunięcie takich „hamulców” z codzienności firmy, zwiększa efektywność i jakość pracy, przyśpiesza przepływ materiału, informacji, oraz obniża koszty procesów. Wyższy standard pracy to wyższa jakość produktów, co ma istotny wpływ na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, ale także na lepsze środowisko pracy. 

Efektem prowadzonego audytu jest kompendium wiedzy na temat obecnego stanu funkcjonowania firmy. Wdrożenie zaproponowanych działań po audytowych, pozwala wygrać wyścig z konkurencją oraz realizować cele które dotąd mogły być nie osiągalne.

Działania usprawniające, mogą być wprowadzone przez Państwa samodzielnie, wspólnie z nami bądź też wyłącznie "naszymi siłami" w formie projektu o określonym zakresie.

Copyright 2018 -  Inżynieria Procesów Gospodarczych. All rights reserved.